Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır? kimler için uygundur?

Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır? kimler için uygundur?

Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun aşırı büyümesi durumunu ifade eden bir terimdir. Bu durum genellikle hormonal dengesizliklerden kaynaklanır ve erkeklerde meme dokusunun artmasına neden olabilir. Jinekomasti, genellikle ergenlik döneminde, yaşlılıkta veya hormonal değişikliklerin olduğu durumlarda ortaya çıkabilir.

Hormonal dengesizliklere, ilaç kullanımına, tiroid sorunlarına, karaciğer hastalıklarına veya obeziteye bağlı olarak gelişebilir. Jinekomasti genellikle zararsızdır, ancak kişide rahatsızlık yaratıyorsa veya altında ciddi bir sağlık sorunu yatıyorsa, bir doktora danışmak önemlidir.

Erkeklerde göğüs neden büyür?

Erkeklerde göğüs büyümesi genellikle jinekomasti olarak adlandırılır. Jinekomasti, erkeklerde meme dokusunun aşırı büyümesini ifade eder. Bu durumun birkaç potansiyel nedeni vardır:

 1. Hormonal Değişiklikler: Hormonal dengesizlikler, özellikle testosteron ve östrojen dengesindeki değişiklikler, jinekomastiye neden olabilir.
 2. Ergenlik Dönemi: Ergenlik döneminde, hormonal değişikliklerin hızlı bir şekilde meydana gelmesi nedeniyle geçici bir jinekomasti ortaya çıkabilir. Bu durum genellikle zamanla düzelir.
 3. Yaşlılık: Yaşlanma süreciyle birlikte testosteron seviyelerinde azalma ve östrojen oranının artması, jinekomastiye katkıda bulunabilir.
 4. İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle anabolik steroidler, antiandrojenler, ve bazı antidepresanlar gibi, jinekomastiye neden olabilir.
 5. Tiroid Problemleri: Tiroid bezinin düzensiz çalışması da hormonal dengesizliklere yol açabilir ve bu da jinekomastiye neden olabilir.
 6. Karaciğer Hastalıkları: Karaciğer sorunları, özellikle karaciğer yetmezliği, hormonal dengesizliklere neden olarak jinekomasti gelişimine katkıda bulunabilir.
 7. Obezite: Aşırı kilo, özellikle karın bölgesinde yağ birikimi, hormonal dengesizliklere neden olarak jinekomastiye yol açabilir. Bkz, Karın Germe Ameliyatı

Herhangi bir kişide jinekomasti görülmesi durumunda, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi ve altında yatan nedenin belirlenmesi önemlidir.

Jinekomasti ameliyatı riskli mi?

Jinekomasti ameliyatı genellikle güvenli bir prosedürdür, ancak her ameliyat gibi belirli riskleri içerir. Ameliyatın riskleri, kişinin genel sağlık durumu, kullanılan anestezi türü, cerrahi teknik ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı potansiyel riskler şunları içerebilir:

 1. Enfeksiyon: Her türlü cerrahi müdahalede olduğu gibi, jinekomasti ameliyatında da enfeksiyon riski vardır.
 2. Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama riski bulunabilir.
 3. Estetik Sonuçların Memnuniyetsizliği: Ameliyat sonrasında elde edilen göğüs şekli veya boyutuyla ilgili estetik beklentilere uyumsuzluk riski mevcuttur.
 4. Duyu Kaybı: Meme başındaki duyu kaybı, ameliyatın yapıldığı bölgedeki sinirleri etkileyebilir.
 5. Yara İzi: Ameliyat sonrasında oluşabilecek yara izleri, bazı kişilerde belirgin olabilir.
 6. Anestezi Komplikasyonları: Kullanılan anesteziye bağlı olarak, anestezi ile ilgili komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
 7. Hematom (Kan Birikimi): Ameliyat bölgesinde kan birikimi oluşması riski bulunabilir.

Ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme ve kişinin sağlık geçmişinin dikkatlice incelenmesi, riskleri minimize etmeye yardımcı olabilir. Uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirilen jinekomasti ameliyatı genellikle başarılı ve güvenli bir prosedürdür. Ameliyat olmayı düşünen kişiler, bu konuda deneyimli bir plastik cerrah ile görüşmeli ve ameliyat öncesi ve sonrası beklentilerini tartışmalıdır.

Jinekomasti devlet karşılıyor mu?

Jinekomasti ameliyatının devlet tarafından karşılanması durumu, ülkeler ve sağlık sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Genelde, jinekomasti ameliyatları kozmetik nedenlerle yapıldığı için birçok ülkede tamamen devlet tarafından karşılanmaz. Ancak, jinekomasti durumu bazı durumlarda psikolojik etkiler yaratabilir ve bu durumda bazı ülkelerde psikolojik rahatsızlık nedeniyle ameliyatın maliyeti karşılanabilir.

Devlet sağlık hizmetlerinin kapsamı, politikalar ve bütçe gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Jinekomasti ameliyatının karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek için kişi, yaşadığı ülkedeki sağlık sistemine ve sigorta kurumlarına danışmalıdır. Çoğu durumda, jinekomasti ameliyatı genellikle kişinin kendi tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, kozmetik cerrahi olarak değerlendirilir ve bu nedenle bireyin kendi sorumluluğundadır.

Jinekomasti ameliyatı kaç saat sürer?

Jinekomasti ameliyatının süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında hastanın genel sağlık durumu, jinekomasti derecesi, kullanılan cerrahi teknik ve cerrahın deneyimi bulunmaktadır. Ancak, genellikle jinekomasti ameliyatları 1 ila 3 saat arasında bir sürede tamamlanmaktadır.

Ameliyat sırasında, cerrah genellikle fazla meme dokusunu çıkarır ve gerekirse liposuction gibi tekniklerle yağ dokusunu da düzeltebilir. Ameliyat sonrasında hasta bir süre gözlem altında tutulur ve iyileşme süreci başlar.

Bu süreç, ameliyatın karmaşıklığına ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Ameliyat sonrası dönemde doktorun verdiği talimatları dikkatle takip etmek ve önerilen iyileşme sürecini uygulamak önemlidir.

Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır?

Jinekomasti ameliyatı, genellikle bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hasta Değerlendirmesi: İlk adım, hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesidir. Hastanın jinekomasti tipi, derecesi ve genel sağlık geçmişi incelenir.
 2. Anestezi: Ameliyat genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir, bu da hastanın ameliyat süresince uykuda olmasını sağlar.
 3. Kesilerin Yapılması: Plastik cerrah, genellikle meme altından veya meme başı çevresinden küçük kesiler yapar. Kesiler, ameliyat sonrasında minimal iz bırakacak şekilde planlanır.
 4. Fazla Meme Dokusunun Çıkarılması: Cerrah, fazla meme dokusunu çıkarmak için kesileri kullanarak ameliyat bölgesine ulaşır. Bu sırada liposuction gibi teknikler de kullanılabilir.
 5. Meme Başının Yerleştirilmesi: Gerektiğinde, meme başı konumu düzeltilir ve daha estetik bir görünüm elde edilir.
 6. Dikişlerin Yapılması: Kesilerin kapatılması için dikişler atılır. Dikişler genellikle emilebilir özellikte olabilir.
 7. İyileşme ve Gözlem: Hasta, ameliyat sonrasında bir süre gözlem altında tutulur. İyileşme süreci başlar ve hasta, evde iyileşme talimatlarına uymalıdır.

Jinekomasti ameliyatı genellikle aynı gün taburcu edilebilen bir işlemdir, ancak tam iyileşme süreci birkaç hafta sürebilir. Her cerrahi müdahale gibi, jinekomasti ameliyatı da riskler içerir ve bu nedenle uzman bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilmelidir. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde cerrahın önerilerine uyulması önemlidir.

Jinekomasti ameliyatı kimler için uygundur?

Jinekomasti ameliyatı genellikle aşağıdaki durumlarda düşünülebilir ve uygundur:

 1. Fazla Meme Dokusu: Erkeklerde meme dokusunun aşırı büyüdüğü durumlarda, özellikle bu durum psikolojik rahatsızlık yaratıyorsa ve kişi estetik bir düzeltme istiyorsa jinekomasti ameliyatı düşünülebilir.
 2. Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan jinekomasti durumlarında, ameliyat hormonal düzenlemeler yapılamıyorsa veya etkili değilse bir seçenek olabilir.
 3. Psikolojik Etkiler: Jinekomasti, bazı erkeklerde özgüven kaybına, utangaçlığa veya psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Bu durumda, ameliyat psikolojik iyileşmeye katkıda bulunabilir.
 4. Uzun Süreli Jinekomasti: Jinekomasti durumu, uzun bir süre boyunca devam ediyorsa ve diğer tedavi yöntemleri etkili değilse cerrahi müdahale düşünülebilir.
 5. Sağlık Durumu Uygun Olanlar: Genel sağlık durumu, anestezi ve cerrahi müdahaleyi tolere edebilecek düzeyde olan bireyler için jinekomasti ameliyatı uygun olabilir.

Jinekomasti ameliyatı için adaylık, bireyin özel durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bu tür bir cerrahi müdahalenin uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir plastik cerrah ile danışmak önemlidir.

Jinekomasti ameliyatı fiyatları

Jinekomasti ameliyatı fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir ve coğrafi konum, cerrahın deneyimi, hastanenin kalitesi, ameliyatın karmaşıklığı gibi etmenler fiyatları etkileyebilir. Ayrıca, ameliyatın yapılacağı kurum (devlet hastanesi, özel hastane veya estetik cerrahi merkezi) ve kullanılan anestezi türü de fiyatı etkileyen diğer faktörlerdir.

Ameliyat ücreti genellikle aşağıdakileri içerir:

 1. Cerrahın Ücreti: Plastik cerrahın deneyimi ve uzmanlığına bağlı olarak değişen cerrahi ücret.
 2. Anestezi Ücreti: Ameliyat sırasında kullanılan anestezinin maliyeti.
 3. Hastane veya Cerrahi Merkez Ücreti: Ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun hizmet bedeli.
 4. Muayene ve Kontrol Ücretleri: Ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan muayene ve kontrollerin ücretleri.
 5. Laboratuvar ve Görüntüleme Ücretleri: Gerekirse yapılan laboratuvar testleri ve görüntüleme işlemlerinin maliyeti.

Bu nedenle, jinekomasti ameliyatı fiyatlarını belirlemek için en doğru bilgiyi alabilmek için bir plastik cerrah ile bireysel olarak görüşmek önemlidir. Ayrıca, bazı durumlarda sağlık sigortası bu tür estetik cerrahi işlemleri kapsamayabilir, bu nedenle ödeme planları ve sigorta durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.


Op. Dr. Umut Suadiye'ye Sorun
Aşağıda yer alan form aracılığı ile sorularınızı Op. Dr. Umut Suadiye'ye iletebilirsiniz.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

whatsapp